Sunday, October 05, 2008

19 years and counting

Next year, 20 years na an batch ta since graduation san 1989. Tempus Fugit. Yellow na ngani an papel san graduation program ta. Damo damo na an nangyari.

Sana matuloy an grand reunion san batch ta next year para maski mag kurumustahan man lamang kita. Sana kumpleto kita para mas maogma.

Lain siempre mawawara an kahon kahon na beer saka mga botelya sin alak. Bahala na si Richard sa pulutan. Yehey.

No comments: