Friday, June 30, 2006


Maski gurang na cute pa man giraray.

Sunday, June 18, 2006
Intrams 1988-1989.

Sunday, June 11, 2006

Intrams 87-88

Tuesday, June 06, 2006
This was taken in San Benon, Irosin.

Sunday, June 04, 2006

Batchmates, sin-o sa aton an nakadumdom pa sadi?


Friday, June 02, 2006


Since wara sin nagpo-post sa blog naton e batugan ko na lang sin pagbutang san pictures naton san BAMS '89.

Baga pa kitang mga murodoy podoy didi.